ShowCase Smart4B-Smartsheet

Smart4B heeft een showcase van enkele Smartsheet-projecten neergezet op de Smartsheet-landingspagina. Hierin zijn een aantal screenshots terug te vinden van deze projecten. Disclaimer hierbij: Uiteraard zijn gevoelige data / namen van klanten weggelaten / logo’s verwijderd of gewijzigd, zodat alleen de essentie overblijft. Maar dit geeft volgens ons nog steeds voldoende aan, hoe krachtig Smartsheet…

Formele start van Smart4B

Uiteraard gaan we verder op de vertrouwde manier met het maken van mooie oplossingen voor onze bestaande en nieuwe klanten, zoals we dit al jaren deden. En natuurlijk horen daar ook weer de nodige formele acties bij: 4EF en Smart4B zetten de eerste stappen richting een succesvol partnerschap waarbij elk zijn focus kan leggen op…

Smart4B : Nieuwe Naam / Nieuw Logo, Vertrouwd Gezicht / Vertrouwde Aanpak / Vertrouwde Werkwijze / Meer Focus!

Waar eerder dit onze oplossingen onder de paraplu van 4Efficiency Services B.V. werden uitgevoerd, pakken we dit nu aan onder een nieuwe naam en nieuw logo: Smart4B gaat met de vertrouwde aanpak verder met de oplossingen die we al jaren bieden. Maar nu met nog meer focus op LowCode en NoCode oplossingen op de vertrouwde…